Paid my Dues


Paid My Dues of afgekort PMD bestaat al een behoorlijk lange tijd. Eerst als Ad-Hoc band, later werd het een vaste groep mensen die graag samen God groot maken.

Jeugdband

Voordat er een vaste band werd gevormd in 2000, werd er elk jaar 1 of 2 keer een muziekgroep samengesteld uit de jeugd van de baptistengemeente "De Bron" in Almelo. De jeugdgroep organiseerde elk jaar een Jeugddienst en de muziekgroep verzorgde dan de muziek. Dit waren altijd leuke diensten met mooie liederen. De groep bestond toen meestal uit circa 10 jongeren met diverse instrumenten, die enkele weken intensief reperteerden om goed beslagen de dienst te begeleiden. Na de jeugddienst ging iedereen weer zijn eigen weg tot de volgende jeugddienst.

PMD jaren geleden
PMD zoals de samenstelling jaren geleden was

Vanaf 2000 vaste praiseband

Na een jeugddienst eind 1999 werd er door enkelen gesproken over het vormen van een vaste praiseband. Deze toen nog naamloze praiseband maakte gebruik van de geluidsapparatuur in de kerk en trad dan ook alleen in de eigen kerk op. Bij een eerste optreden buiten de kerk, bleek onze gehuurde apparatuur niet samen te werken met de geluidsapparatuur welke daar aanwezig was en moesten we zonder versterking spelen. Toen werd besloten dat als we meer buiten eigen kerk willen optreden we toch echt eigen apparatuur nodig hebben, dus werd er gespaard voor eigen geluidsapparatuur. We hebben verschillende acties bij "De Bron" gehouden en ook kregen we donaties van verscheidene gemeenteleden.

PMD jaren geleden
PMD tijdens een optreden in 'de Bron' Almelo

De naam

De zoektocht naar een goede naam voor de praiseband heeft lang geduurd. Er zijn toendertijd heel veel voorstellen gedaan en we hebben even de naam Crossroads gevoerd, maar aangezien die al heel veel wordt gebruikt en we bovendien werden aangezien voor een andere band met dezelfde naam, moesten we toch verder zoeken. Het werd uiteindelijk Paid My Dues, waarmee wij willen aangeven, dat onze schulden zijn betaald. God heeft voor onze zonden betaald door het offeren van Jezus Christus.

Admin